درباره اتوتکنسین

مجموعه فنی مهندسی اتو تکنسین توسط مهندس فرشید نوری‌شاد تاسیس شده است. ۱۴ سال تجربه فعالیت در زمینه خودرو، در تمامی اصناف مربوط به خودرو مانند: مکانیکی، جلوبندی سازی، تعمیر ایسیو، برق خودرو و….. و همچنین مدت طولانی را در زمینه خودروهای مسابقه‌ای را دارد.