اتوتکنسین همراه خودرو شما

انجام تخصصی ریمپ ایسیو انواع خودرو داخلی ، چینی ، خارجی در محل

کارشناسی رنگ و بدنه ،موتور و گیربکس به همراه برگه ضمانت در محل

مشاوره تخصصی اتو تکنسین

مشاوره تخصصی برای کارشناسی انواع خودرو و انجام بهترین عملکرد ریمپ ایسیو برای خودرو شما

اتو تکنسین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه کارشناسی و ریمپ انواع خودرو داخلی ، چینی و خارجی بهترین مرجع مشاوره برای شماست .

خدمات اتوتکنسین

آموزش کارشناسی و ریمپ

اتو تکنسین از سال 1392 شروع به انجام تخصصی خدمات خودرو های مختلف ایرانی ، چینی و خارجی کرده و با استفاده از تکنولوژی و ابزار روز مورد استفاده در اروپا و آمریکا انجام خدمات خودرو شامل ریمپ و تعمیر تخصصی ایسیو و کارشناسی کامل خودرو خدمات نوینی را در این 10 سال تجربه و فعالیت به مشتریان عرضه داشته است .